Uppsägning och avflyttning

När du vill säga upp ditt hyreskontrakt ska du skicka in en uppsägning till oss.

Viktigt att tänka på i samband med att du säger upp din lägenhet:

  • Uppsägningen ska vara skriftlig (använd gärna vår blankett Uppsägning av hyresavtal)
  • Uppsägningen ska innehålla: namn, personnummer, adress och telefonnummer
  • Uppsägningen ska skrivas under av samtliga som står på hyreskontraktet
  • Blanketten skickar du till vårt uthyrningskontor

När du sagt upp din lägenhet får du en skriftlig bekräftelse av oss med posten. Bekräftelsen innehåller viktig information som du bör läsa igenom.

Du måste senast flytta ut ur din lägenhet klockan 12.00 den första i månaden efter det att ditt kontrakt löper ut. (Inträffar den dagen på en lördag, söndag eller helgdag ska du ha lämnat lägenheten kl. 12.00 den första vardagen därefter.)