Tillträde

Du får tillträde till din lägenhet senast klockan 12.00 samma dag som ditt hyresavtal börjar gälla. Inträffar den dagen på en lördag, söndag eller helgdag får du tillgång till lägenheten första vardagen därefter.

Hemförsäkring

Det är viktigt att du tecknar en egen hemförsäkring. Febo fastigheter försäkring täcker inte dina ägodelar vid till exempel inbrott, brand, skada eller översvämning. Det gäller även de saker du förvarar i ditt lägenhetsförråd.

Brandvarnare

Brandvarnare ska finnas i din lägenhet men du måste själv kontrollera att den fungerar och byta batterier när de är slut. Saknas det brandvarnare, gör en serviceanmälan så ordnar vi det.

Elleverantör

Innan du flyttar in måste du teckna ett avtal om elabonnemang. Du väljer själv vilken leverantör av el du önskar. Dock finns det alltid en specifik leverantör av det fasta elnätet.

Västerås – Mälarenergi

Aderssändring

Glöm inte att göra en adressändring. Det gör du genom att kontakta (Adressändring.se). Det fyrsiffriga lägenhetsnumret som du ska ange i din flyttanmälan hittar du i ditt hyreskontrakt.

Telefon

Ditt telefonabonnemang flyttar du genom att ringa din telefonoperatör.

Betalning av hyran

Hyran skall erläggas senast vardagen före varje kalendermånads början. Vi skickar ut förtryckta hyresavier kvartalsvis.

Om du har problem med en hyresinbetalning kontakta oss direkt. Om du inte betalar din hyra i tid medför detta en merkostnad för dig. Upprepade förseningar eller helt utebliven betalning kan till och med leda till att du förlorar din hyresrätt.